اطلاعیه مهم برای شرکت کنندگان در دوره های آموزش مجازی1399/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره های آموزش مجازی

به دلیل اشکالات فنی پیش آمده در روزهای اخیر در سرور  سامانه آموزش مجازی مرکز تخصصی نماز، ضمن عذر خواهی از شرکت کنندگان محترم در دوره های آموزش مجازی مرکز تخصصی نماز به اطلاع می رساند همه اطلاعات شرکت کنندگان در یک ماه گذشته حذف شده و امکان بازیابی اطلاعات وجود ندارد. لذا عزیزانی که در چند هفته گذشته در سامانه آموزش مجازی مواردی همچون عضویت، شرکت در دوره، شرکت در آزمون یا اصلاح اطلاعات کاربری را انجام داده اند باید دوباره همه مراحل را انجام دهند و در دوره و آزمون شرکت نمایند.

لازم به ذکر است به دلیل بروز این مشکل ناخواسته، مرکز تخصصی نماز در نظر دارد علاوه بر تمدید دوره ها تا تاریخ 30 دی ماه 1399،  درصد قبولی را به 50 درصد و حد نصاب حضور و غیاب را به 60 درصد کاهش دهد.

با تشکر
مدیر سامانه آموزش مجازی مرکز تخصصی نماز