دوره تربیت نمازی فرزندان را در ایتا دنبال کنید.1400/03/01

با توجه به اینکه مدت زمان برگزاری دوره تربیت نمازی فرزندان به اتمام رسیده است آن دسته از شرکت کنندگانی که موفق نشدند دوره را تکمیل نمایند تمام فیلم ها و صوت های دوره در کانال تربیت نمازی فرزندان در ایتا بارگذاری شده است برای عضویت در کانال اینجا کلیک کنید.